S lehkou hlavou, nadační fond

Nadační fond vznikl 1. 11. 2017 zápisem do nadačního rejstříku vedeného

u Krajského soudu v Brně, pod spisovou značkou N 667.

IČ 06562507

Sídlem fondu jsou Svinošice 179, Svinošice, 679 22