Hospodaření 2017

Listopad
Příjmy
od drobných dárců do 5.000,-57.200,-
od drobných dárců nad 5.000,-75.000,-
od právnických osob0,-
Výdaje
na založení nadačního fondu7.563,-
Konečný zůstatek k 31.11.2017124.468,-
Prosinec
Příjmy
z dobročinné aukce Nosíme děti - FB skupina104.559,-
od drobných dárců do 5.000,-32.339,-
od drobných dárců nad 5.000,-23.000,-
od právnických osob10.000,-
Výdaje
Konečný zůstatek k 31.12.2017283.197,-